Menu Close

Nefroloji Hastalıkları


Nefrolojide Genetik Testlerin Önemi

 • Temel genetik hastalığın, kalıtım biçiminin ve risk altındaki aile bireylerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar .
 • Hastalığa neden olan mutasyon tespitinin yanısıra tedavi optimizasyonuna ve daha iyi prognozlar elde etmeye yardımcı olur.
 • Nefrotik Sendromlu hastalarda steroid ve diğer immünosüpresif ilaçlarla yapılan etkisiz tedavilerden kaçınmaya yardımcı olur.
 • Nakil sonrası nüksü tahmin etmede kritik rol oynar.

Kalıtsal Böbrek Hastalıkları

Kronik böbrek yetmezliğinin çocuklarda %50’sini, erişkinlerde ise %20’sini kalıtsal böbrek hastalıkları oluşturmaktadır. Birçok böbrek hastalığı, böbrek transplantasyonu gerektiren, son aşama böbrek hastalığına yol açabilir. Nefrotik sendrom (NS) adı verilen bu durumdaki hastaların önemli bir bölümü, “steroid dirençli NS” ile mücadele etmektedir. Bu hastalarda prognoz kötüdür, çünkü hastaların %30-40’ı, diyaliz ve transplantasyon gerektiren son aşama renal hastalığa ilerleme eğilimindedir.

Genetik nefrolojik hastalıklar genellikle doğuştan gelir ve hayatın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir.

Doğum Öncesi Dönem:

Bazı genetik nefrolojik hastalıklar, doğum öncesi dönemde belirgin hale gelebilir. Örneğin, polikistik böbrek hastalığı gibi hastalıklar genellikle doğum öncesi dönemde başlar.

Çocukluk Dönemi:

Alport sendromu gibi bazı genetik nefrolojik hastalıklar, çocukluk döneminde belirtiler gösterebilir.İlk belirtiler genellikle böbrek fonksiyonlarında sorunlar, idrar yolu enfeksiyonları veya kanlı idrar olabilir.

Ergenlik Dönemi:

Genetik metabolik bozukluklara bağlı nefrolojik sorunlar, ergenlik döneminde daha belirgin hale gelebilir. Örneğin, bazı taş oluşumu ile ilişkili genetik hastalıklar bu dönemde ortaya çıkabilir.

Yetişkinlik Dönemi:

Bazı genetik nefrolojik hastalıklar, genç yetişkinlik döneminde veya daha ileri yaşlarda belirginleşebilir. Bu, böbrek fonksiyonlarında ilerleyen bozukluklar, hipertansiyon veya protein kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Monogenik Glomerüler Hastalıklar

 • Konjenital SRNS
 • Pierson Sendromu
 • Nail -Patella Sendromu
 • Alport Sendromu
 • Glomerüler Nefrotik Sendrom Paneli (47 gen)
 • Fabry Hastalığı

Kistik İnterstisyel ve Tümoral Hastalıklar

 • ODPBH tip 1(Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalıkları)
 • ODPBH tip2(Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalıkları)
 • ORPBH(Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalıkları)
 • Nefronofitizis
 • Hiperürisemik Nefropati
 • Bardet Bield Sendromu
 • Tuberosklerozis Tip 1 ve Tip 2
 • Van Hippel – Lindau sendromu

Tübüler Hastalıklar

 • Bartter Sendromu
 • Gitelman Sendromu
 • Renal Tubüler Asizdozlar
 • Fanconi – Bickel Sendromu
 • Sistinozis
 • Tübüler Nefrotik Sendrom Paneli (42 gen)

Nefroloji Paneli (31 gen)

Böbrek Kanser Paneli (Somatik) 43 gen

Böbrek Kanser paneli ( GermLine) 43 gen

Görüşme Başlat
Bize yazın :)
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?