Menu Close

CTC

Broşürümüz...

CTC nedir?

Tümör kitlesinden koparak kana karışan kanser hücreleri dolaşımdaki tümör hücreleri (circulating tumor cells, CTC) olarak adlandırılırlar. CTC’lerin büyük bir çoğunluğu bağışıklık sistemi tarafından yok edilirken, bir kısmı da kendiliklerinden ölürler. Hayatta kalan CTC’lerden bazıları, kan yoluyla yeni bir organa/dokuya ulaşarak çoğalırlar ve bu şekilde kansere bağlı ölümlerin %90’ından sorumlu olan metastaza neden olurlar.

 

CTC Likit Biyopsi Nedir?

CTC likit biyopsisi, kanser hastalarının kanlarından dolaşımdaki tümör hücrelerinin (CTC) yakalanıp analiz edilmesini sağlayan bir yöntemdir.

CTC likit biyopsinin yapılma amaçları aşağıda verilmiştir:

Þ    Kanserin teşhisi

Þ    Kişiye özgü tedavinin planlanması

Þ    Tedavinin etkinliğinin gözlemlenmesi

Þ    Kanserin tekrar edip etmediğinin takibi

Doku Biyopsisine Göre Avantajları Nelerdir?

Kanser tanı ve takibinde kullanılan geleneksel yöntem olan doku biyopsisinde tümör dokusunun tamamı ya da bir kısmı çıkarılır ve analiz edilir. CTC likit biyopsi tekniği ise sadece damardan bir tüp kan alınmasını gerektirir ve cerrahi bir girişim olan doku biyopsisine göre hastalara ve doktorlara pek çok avantaj sunar.

Hastaya sağlanan avantajlar:

Þ    Hastalığın ve uygulanan tedavinin yakından takibini sağlar

Þ    Risk içermez

Þ    Acıya sebep olmaz

Doktora sağlanan avantajlar:

Þ    Doku biyopsisinin yapılamadığı hastalara da uygulanabilir

Þ    Seriler halinde uygulanarak gerçek zamanlı bilgiye ulaşılmasını sağlar

Þ    İzole edilen hücrelerde yapılan moleküler analizler hastalığın ve tedaviye verilen cevabın gidişatı hakkında bilgi verir

 

Kimler için uygundur?

Damardan kan verebilen tüm kanser hastaları için uygundur.

Hematolojik kanser hastalarında uygulanmamaktadır.

Aşamaları nelerdir?

1-1

Hastadan kan alınması

1-2

Kanser hücrelerinin kan hücrelerinden ayrıştırılması ve identifikasyonu

1-3

Doktorunuzun gerekli görmesi halinde CTC’lerde ileri moleküler analizlerin yapılması

1-4

Sonuçları içeren patoloji raporunun hazırlanması ve doktorunuza iletilmesi

Analiz sonuçları iki hafta içerisinde doktorunuza iletilir. Bu test bir tanı testi değildir. Bu test sonucunda CTC tespit edilmesi durumunda kanser tanısı konulamaz. Ancak böyle bir durumda doktorunuz sizi takibe alabilir veya diğer tanı yöntemlerine yönlendirebilir.


Cellsway CTC Analiz Cihazı
* CTC analiz cihazı, mikroakışkan çip ve test panelleri sadece araştırma amaçlı (RUO) olup, kanser tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde kullanılamaz.

Cellsway firmasının geliştirdiği CTC analiz cihazı, kullandığı özgün mikroakışkan teknoloji ile kanser tanısı konmuş hastaların kanlarından tümör hücrelerinin yakalanıp analiz edilmesini sağlamaktadır.

Cellsway CTC Analiz Cihazı

Mikroakışkan çip

  • Farklı kanser tiplerinde (akciğer, meme, prostat, kolorektal, yumurtalık kanserleri) gerçekleştirilen analitik performans çalışmaları, CTC’lerin yüksek verimlilikte yakalanabildiğini göstermiştir.
  • Yapılan klinik araştırmalarda prostat kanseri hastalarında %90, meme kanseri hastalarında %60 CTC pozitifliğine rastlanmıştır.
  • CTC analizi tüm kanser evreleri ve nüksün takibi için uygulanabilmektedir.

Cellsway CTC Test Panelleri
* CTC analiz cihazı, mikroakışkan çip ve test panelleri sadece araştırma amaçlı (RUO) olup, kanser tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde kullanılamaz.  
  • CTC İdentifikasyon Test Paneli
CTC İdentifikasyon Test Paneli, epitel orijinli CTClerin (CD45-, sitokeratin+, DAPI+) immunofloresan analiz ile saptanmasını sağlar. Kit, Sitokeratin, CD45 ve nukleus boyamaları için gerekli tüm solüsyonları içermektedir.

CTC İdentifikasyon Test Paneli ile boyanmış meme kanseri hücresi

  • ER/PR/Her2 CTC Test Paneli

ER/PR/Her2 CTC Test Paneli, CTC’lerde hormon reseptörü (Estrogen Receptor-ER, progesteron reseptörü-PR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) durumunun immunofloresan analiz ile belirlenmesini sağlar. Bu belirteçlerin durumu özellikle meme kanserinde hastalığın gidişatı ve tedavi yönetimini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

 

Kit, ER, PR, HER2 boyamaları için gerekli tüm solüsyonları içermektedir. CTC identifikasyon kiti ile birlikte kullanılır.

ER/PR/Her2 CTC Test Paneli ile boyanmış meme kanseri hücresi

  • PD-L1 CTC Test Paneli

PD-L1 CTC Test Paneli CTC’lerde PD-L1 biyobelirtecinin immunofloresan analiz ile belirlenmesini sağlar. PD-L1 pozitifliği saptanan hastaların immün kontrol noktası baskılayıcı ilaçlara cevabının daha iyi olduğu bilinmektedir. PD-L1 belirtecinin durumu özellikle akciğer kanserinde hastalığın gidişatı ve tedavi yönetimini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

 

Kit, PD-L1 boyaması için gerekli tüm solüsyonları içermektedir. CTC identifikasyon kiti ile birlikte kullanılır.

PD-L1 CTC Test Paneli ile boyanmış meme kanseri hücresi

CTC test panelleri sadece araştırma amaçlı (RUO) olup, kanser tanı ve tedavisinin yönlendirilmesinde kullanılamaz.

Görüşme Başlat
Bize yazın :)
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?